Zrównoważony rozwój

DO CZEGO DĄŻYMY?

Celem Argo jest zbudowanie silnej polityki zrównoważonego rozwoju z dbałością o człowieka, środowisko i pozytywne relacje w biznesie na kolejne lata.

OFERTA ARGO – PRODUKTY I PRZYJAZNE ŚRODOWISKU DZIAŁANIA OPTYMALIZACYJNE

Argo dąży do ciągłego rozbudowywania swojej oferty o nowe produkty, które powstają z materiałów odnawialnych. Poszukuje produktów o cechach i rozwiązaniach, które wpływają na ochronę środowiska. Zwracamy również uwagę na sposób pakowania produktów przez producentów, niejednokrotnie przekazując im swoje sugestie. W naszej ofercie znajduje się wiele produktów o cechach ekologicznych.

CERTYFIKATY, OZNACZENIA, DZIAŁANIA ŚRODOWISKOWE

Produkty
Wszystkie produkty w ofercie spełniają wymagane normy i posiadają właściwe certyfikaty.
CE – deklaracja producenta, że oznakowany wyrób spełnia wymagania dyrektyw Unii Europejskiej dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska.
RoHs – oznacza produkty zgodne z dyrektywą 2002/95/WE Unii Europejskiej, wprowadzającą ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji i materiałów w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (znanym jako EEE). Celem wprowadzenia dyrektywy jest ograniczenie przenikania z odpadów elektrycznych tych substancji do środowiska.

Opakowania
Na opakowaniach naszych produktów znajdują się oznaczenia ekologiczne informujące o możliwości ich ponownego wykorzystania.
Trzy strzałki ułożone w trójkąt, pokazujące kierunek ruchu wskazówek zegara – oznaczają opakowanie nadające się do recyklingu.
Trzy strzałki ułożone w trójkąt, pokazujące kierunek ruchu wskazówek zegara z liczbą w środku – liczba wskazuje materiał z jakiego wykonane jest opakowanie.
Informacja o segregacja śmieci.

Firma
Argo posiada Certyfikat Systemu Zarzadzania Jakością zgodny z normą PN-ISO 9001:2015
Firma Argo wdrożyła i utrzymujemy System Zarządzania Środowiskowego 14001:2015

ORGANIZACJA DZIAŁAJĄCA W ZGODZIE ZE ŚRODOWISKIEM

Od dłuższego czasu w Argo podejmujemy działania organizacyjne poprawiające sposób oddziaływania firmy na środowisko.

– na dachu biurowca w Gdańsku zainstalowaliśmy mikro instalację fotowoltaiczną 49,7 kWh, która pozwala nam na zmniejszenie emisji CO2 do powietrza oraz oszczędność spalania węgla, dzięki czemu do tej pory ocaliliśmy już 39 drzew (ta liczba stale rośnie!)
– do pakowania produktów wtórnie wykorzystujemy kartony oraz palety dostarczane w dostawach do Argo
– segregujemy odpady na terenie firmy i magazynu
– realizujemy obowiązki wynikające z ustawy, ciążące na wprowadzającym na rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz opakowania (obowiązek zbierania, odzysku i recyklingu)
– prowadzimy publiczne kampanie edukacyjne, przygotowujemy sprawozdania do urzędów marszałkowskich oraz raportów za korzystanie ze środowiska oraz Kobize
– zainstalowaliśmy oświetlenie led w magazynie z podziałem na strefy magazynowe – wysokie składowanie i antresola
– w centrali zamontowane zostały perlatory w kranach, ograniczające zużycie wody
– ograniczyliśmy zużycie papieru poprzez wprowadzenie faktur i zamówień elektronicznych

LUDZIE SĄ WAŻNI

Argo jako organizacja dąży do zapewnienia równowagi pomiędzy życiem zawodowym i osobistym swoich pracowników. Oferujemy komfortowe warunki pracy i staramy się odpowiadać na pozapracowe potrzeby pracowników.

Naszym pracownikom zapewniamy:

 • dofinansowanie pakietów medycznych i sportowych
 • dofinansowanie kart sportowych Multisport Benefit Systems
 • dostęp do programu wsparcia psychologicznego i prawnego
 • dodatkowe środki finansowe na posiłki
 • „owocowe czwartki” – dostawę owoców dla pracowników we wszystkich lokalizacjach
 • eventy – niespodzianki – takie jak pyszne lody na zakończenie lata
 • bilety na imprezy kulturalne
 • imprezy integracyjne i spotkania świąteczne
 • paczki żywnościowe i bonusy z okazji świąt
 • dodatkowe 2 dni wolne od pracy (Wielki Piątek i Wigilia)
 • nagrody jubileuszowe – mamy pracowników, związanych z firmą od wielu lat
 • ubezpieczenie na życie na korzystnych warunkach
 • dofinansowanie kolonii i obozów wakacyjnych dla dzieci pracowników
 • bezpłatny parking i stojaki na rowery
 • możliwości ciągłego rozwoju zawodowego i udziału w szkoleniach

WSPIERAMY WAŻNE DZIAŁANIA SPOŁECZNE I EKOLOGICZNE

Przeprowadziliśmy kampanię prospołeczną Niszczymy COVID -19 – przy zakupie niszczarek, klient końcowy mógł wskazać szpital, na który przeznaczano regulaminową kwotę na wsparcie szpitala.

Działania zleceniobiorców na rzecz edukacji ekologicznej w imieniu Argo.
Przeprowadzanie kampanii związanych z edukacją ekologiczną przez firmę Biosystem również dla Argo i potwierdzonych certyfikatem.
W ramach kampanii w roku 2021 zorganizowano m.in.:
1. Projekt edukacyjny „PAN SPRZĄTALSKI” – przeznaczony dla klas 1-3 szkół podstawowych i przedszkoli na temat zasad selektywnego pozbywania się odpadów komunalnych z gospodarstw domowych. Więcej informacji na temat projektu znajduje się na stronie www.pansprzatalski.pl oraz na profilu społecznościowym https://www.facebook.com/PanSprzatalski/.
2. Ogólnopolski Projekt Edukacyjny dla Szkół „Zbieraj Baterie i Telefony!” – przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych, średnich oraz przedszkoli z całej Polski. Celem akcji jest zwiększenie świadomości ekologicznej związanej z prawidłowym pozbywaniem się niektórych odpadów niebezpiecznych, takich jak zużyte baterie i telefony. Więcej na temat projektu znajduje się na stronie www.zbierajbaterieitelefony.pl
3. Projekt edukacyjno-informacyjny „Elektrośmieciarka” przeznaczony dla mieszkańców miast Polski Południowej. W ramach akcji odbieramy bezpłatnie zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny bezpośrednio z gospodarstw domowych. Więcej informacji na temat projektu znajduje się na stronie www.elektrosmieciarka.pl.

INICJATYWY PRACOWNIKÓW

W dziale logistyki mamy wewnętrzną bibliotekę, gdzie możemy wymieniać się książkami.

W marcu na terenie naszej firmy Dział Logistyki zamontował na pobliskic
drzewach, budki lęgowe dla ptaków. Kibicujemy, aby zapełniały się każdego roku.

Wyjazd integracyjny w tym roku przyniósł dodatkową korzyść. Nasz Zarząd zasadził drzewo, a do akcji
przyłączyli się też inni pracownicy. Jak to mówią przykład idzie z góry. Mamy nadzieję, że drzewa
będą rosły w siłę.

Nasze firmowe mruczki mają z nami dobrze, zawsze ktoś je nakarmi, a one odwdzięczają się miłym
powitaniem.